IP Radio คืออะไร ?

IP Radio คืออะไร ?
(Internat Providers Radio)
• IP Radio เป็น นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดีย ที่จะช่วยให้ท่านสามารถกระจายเสียงไปสู่ผู้ฟัง (broadcast audio to listeners) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ฟังเพียงเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุของท่านได้…
• SHOUTcast สนับสนุนไฟล์เสียงประเภท MP3, MP3Pro, AAC และ AAC+ Audio นอกจากนี้ ท่านยังสามารถ ใช้เทคโนโลยี Shoutcas ในการกระจายเสียงสดจาก สถานที่จัดการประชุม/สัมมนา (deliver audio in alive situation) ได้ด้วย
SHOUTcast Streaming !!
• โปรแกรมที่ใช้ในการช่วย Streaming data มีหลากหลายโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น Shoutcast , ICEcastและ JetCast เป็นต้น ซึ่งในที่นี้ ทาง Server ของเรา ได้ใช้ Shoutcast Server ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ และอีก 1 เหตุผลที่เราเลือกใช้เทคโนโลยีของ SHOUTcast ก็เพราะว่า มันเป็นระบบที่เข้ากันได้ (compatible) กับโปรแกรม Winamp, Windows Media Player, RealOne, RealPlayer และ iTunesซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
อุปกรณ์ที่ท่านจำเป็นต้องมี เพื่อใช้สำหรับเปิดสถานีวิทยุออนไลน์ ?
• เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC. ไม่แนะนำให้ใช้ Note Book) สำหรับใช้ในการ เปิดเพลง/จัดรายการ
สเปกขั้นต่ำเพื่อความคมชัดของคุณภาพเสียง
– CPU: Intel Pentium Dual Core RAM: 1 GB. OS: Windows XP
อุปกรณ์เพิ่มเติม: Microphone , Mixer, Sound Card, Line In
( หากต้องการต่อสายสัญญาณจาก Mixer Output สามารถต่อสายสัญญาณเสียงจาก สถานีวิทยุหลัก มาเพื่อ ออกอากาศทางอินเตอร์เน็ตได้ทันที )
• Router ADSL (แนะนำ) และ Internet Account เพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• สำหรับการเชื่อมต่อ Internet ไม่แนะนำให้ใช้ WIFI. Internet หรือ AIR CARD เพื่อเชื่อมต่อระบบ Internet เพราะจะทำให้ การออนไลน์ไม่เสถียร
โปรแกรมที่จำเป็นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ?
• โปรแกรม Winamp ดาวน์โหลด ที่นี่ (โปรแกรมหลัก เพื่อใช้ในการเปิดเพลงออกอากศ)
• Plug-in SHOUTcast DSP V. 1.9.0 ดาวน์โหลด ที่นี่ (ปลั๊กอินหลัก จำเป็นอย่างยิ่ง หากไม่ติดตั้งจะไม่สามารถเปิดเพลงออกอากาศได้)
• โปรแกรม SAM Professional DJ System เวอร์ชั่น 3,4 (โปรแกรมเสริม หากติดตั้งไว้ ท่านจะสามารถทำหน้าที่เป็น DJ ได้)
• Plug-in SAM Broadcaster ดาวน์โหลด ที่นี่ (ปลั๊กอินเสริม หากท่านติดตั้งโปรแกรม SAM แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินตัวนี้)
• ข้อมูล Server IP , Port Number , Password เพื่อใช้ในการ Connect กับ Multimedia Streaming Server
เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดสถานีวิทยุออนไลน์
•1. ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย Dial-Up Modem หรือ Router ADSL.
•2. เปิดโปรแกรม Winamp (ที่ติดตั้ง Plug-in SHOUTcast DSP V.1.9.0 และ Set ค่า Parameter ต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ) การ Set ค่า SHOUTcast DSP V.1.9.0 แบบละเอียด
หรือ เปิดโปรแกรม SAM เพื่อทำหน้าที่เป็น DJ
•3. เปิดเพลง / จัดรายการ ตามที่ท่านต้องการ
คู่มือการ Set up ค่า SHOUTcast DSP V.1.9.0
รูปแบบการกระจายเสียง ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ท
Multimedia Streaming Server ::
• โปรแกรม Winamp หรือ SAM boardcast ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จะส่งข้อมูลเสียง (Media Streaming) ที่ผ่านการ Encoder ไปยัง Media Streaming Server
• Media Streaming Server จะทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ จากนั้นจะทำการกระจายเสียง (Broadcast) ไปยังผู้ฟัง ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ท
• สำหรับคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังการกระจายเสียงได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ทโดย ผ่านทางหน้าเว็บ ของแต่ละสถานีหรือทางโปรแกรม Winamp, Windows Media Player, RealOne, RealPlayerและ iTunes
ผู้ฟัง สามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ ได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้
:: ( nnnn คือ ชื่อสถานีของท่าน , xxxx คือหมายเลข IP , pppp คือหมายเลข PORT )
• 1. ผ่านโปรแกรม Winamp หรือ RealPlayer: (URL) http://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp/listen.pls
• 2. ผ่านโปรแกรม Windows Media Player หรือ RealPlayer: (URL) mms://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp
• 3. เข้าฟังผ่านทางเว็บไซต์: (URL) http://www.ptk-planet.com/nnnn-pppp
• 4. เข้าฟังที่เว็บไซต์ของท่านเอง (ต้องมีเว็บไซต์และโดเมนเนม)
• โดยท่านจะต้องนำ HTML CODE นี้ไปใส่ไว้ในหน้า radio.html หรือ หน้าอื่นๆ ที่ท่านต้องการ ด้วย
กรณีพบปัญหาไม่สามารถเปิดฟังผ่านโปรแกรม Windows Media Player :: ให้แก้ไขโดย
• คลิกเมนู Tools –> คลิก Option –> คลิกที่แท๊ป Network
• (หากไม่พบเมนู Tools ให้กด Ctrl+M เพื่อเข้าสู่ Classic Menus)
• ตรงบริเวณ Protocols for MMS Urls จะพบกล่องข้อความ (Checkbox) ให้คลิกเลือกเฉพาะ protocols HTTP เท่านั้น
• คลิกปุ่ม OK
• ทดลองใหม่อีกครั้งโดย คลิกเมนู Files –> Open Url พิมพ์ mms://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp และ กดปุ่ม OK
• หมายเหตุ: nnnn คือ ชื่อสถานีของท่าน , xxx คือหมายเลข IP, pppp คือ หมายเลข Port ซึ่งท่านจะได้รับหลังจากสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว

IP Radio คืออะไร ?(Internat Providers Radio)• IP Radio เป็น นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดีย ที่จะช่วยให้ท่านสามารถกระจายเสียงไปสู่ผู้ฟัง (broadcast audio to listeners) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ฟังเพียงเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุของท่านได้…• SHOUTcast สนับสนุนไฟล์เสียงประเภท MP3, MP3Pro, AAC และ AAC+ Audio นอกจากนี้ ท่านยังสามารถ ใช้เทคโนโลยี Shoutcas ในการกระจายเสียงสดจาก สถานที่จัดการประชุม/สัมมนา (deliver audio in alive situation) ได้ด้วย

SHOUTcast Streaming !!
• โปรแกรมที่ใช้ในการช่วย Streaming data มีหลากหลายโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น Shoutcast , ICEcastและ JetCast เป็นต้น ซึ่งในที่นี้ ทาง Server ของเรา ได้ใช้ Shoutcast Server ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ และอีก 1 เหตุผลที่เราเลือกใช้เทคโนโลยีของ SHOUTcast ก็เพราะว่า มันเป็นระบบที่เข้ากันได้ (compatible) กับโปรแกรม Winamp, Windows Media Player, RealOne, RealPlayer และ iTunesซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
อุปกรณ์ที่ท่านจำเป็นต้องมี เพื่อใช้สำหรับเปิดสถานีวิทยุออนไลน์ ?
• เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC. ไม่แนะนำให้ใช้ Note Book) สำหรับใช้ในการ เปิดเพลง/จัดรายการสเปกขั้นต่ำเพื่อความคมชัดของคุณภาพเสียง- CPU: Intel Pentium Dual Core RAM: 1 GB. OS: Windows XPอุปกรณ์เพิ่มเติม: Microphone , Mixer, Sound Card, Line In( หากต้องการต่อสายสัญญาณจาก Mixer Output สามารถต่อสายสัญญาณเสียงจาก สถานีวิทยุหลัก มาเพื่อ ออกอากาศทางอินเตอร์เน็ตได้ทันที )• Router ADSL (แนะนำ) และ Internet Account เพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต• สำหรับการเชื่อมต่อ Internet ไม่แนะนำให้ใช้ WIFI. Internet หรือ AIR CARD เพื่อเชื่อมต่อระบบ Internet เพราะจะทำให้ การออนไลน์ไม่เสถียร
โปรแกรมที่จำเป็นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ?
• โปรแกรม Winamp ดาวน์โหลด ที่นี่ (โปรแกรมหลัก เพื่อใช้ในการเปิดเพลงออกอากศ)• Plug-in SHOUTcast DSP V. 1.9.0 ดาวน์โหลด ที่นี่ (ปลั๊กอินหลัก จำเป็นอย่างยิ่ง หากไม่ติดตั้งจะไม่สามารถเปิดเพลงออกอากาศได้)• โปรแกรม SAM Professional DJ System เวอร์ชั่น 3,4 (โปรแกรมเสริม หากติดตั้งไว้ ท่านจะสามารถทำหน้าที่เป็น DJ ได้)• Plug-in SAM Broadcaster ดาวน์โหลด ที่นี่ (ปลั๊กอินเสริม หากท่านติดตั้งโปรแกรม SAM แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินตัวนี้)• ข้อมูล Server IP , Port Number , Password เพื่อใช้ในการ Connect กับ Multimedia Streaming Server
เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดสถานีวิทยุออนไลน์•1. ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย Dial-Up Modem หรือ Router ADSL.•2. เปิดโปรแกรม Winamp (ที่ติดตั้ง Plug-in SHOUTcast DSP V.1.9.0 และ Set ค่า Parameter ต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ) การ Set ค่า SHOUTcast DSP V.1.9.0 แบบละเอียด หรือ เปิดโปรแกรม SAM เพื่อทำหน้าที่เป็น DJ•3. เปิดเพลง / จัดรายการ ตามที่ท่านต้องการ
คู่มือการ Set up ค่า SHOUTcast DSP V.1.9.0
รูปแบบการกระจายเสียง ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ทMultimedia Streaming Server ::

• โปรแกรม Winamp หรือ SAM boardcast ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จะส่งข้อมูลเสียง (Media Streaming) ที่ผ่านการ Encoder ไปยัง Media Streaming Server• Media Streaming Server จะทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ จากนั้นจะทำการกระจายเสียง (Broadcast) ไปยังผู้ฟัง ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ท• สำหรับคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังการกระจายเสียงได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ทโดย ผ่านทางหน้าเว็บ ของแต่ละสถานีหรือทางโปรแกรม Winamp, Windows Media Player, RealOne, RealPlayerและ iTunes
ผู้ฟัง สามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ ได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้
:: ( nnnn คือ ชื่อสถานีของท่าน , xxxx คือหมายเลข IP , pppp คือหมายเลข PORT )
• 1. ผ่านโปรแกรม Winamp หรือ RealPlayer: (URL) http://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp/listen.pls• 2. ผ่านโปรแกรม Windows Media Player หรือ RealPlayer: (URL) mms://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp• 3. เข้าฟังผ่านทางเว็บไซต์: (URL) http://www.ptk-planet.com/nnnn-pppp• 4. เข้าฟังที่เว็บไซต์ของท่านเอง (ต้องมีเว็บไซต์และโดเมนเนม)(URL) http://www.yourdomain.com/radio.html• โดยท่านจะต้องนำ HTML CODE นี้ไปใส่ไว้ในหน้า radio.html หรือ หน้าอื่นๆ ที่ท่านต้องการ ด้วย
กรณีพบปัญหาไม่สามารถเปิดฟังผ่านโปรแกรม Windows Media Player :: ให้แก้ไขโดย
• คลิกเมนู Tools –> คลิก Option –> คลิกที่แท๊ป Network• (หากไม่พบเมนู Tools ให้กด Ctrl+M เพื่อเข้าสู่ Classic Menus)• ตรงบริเวณ Protocols for MMS Urls จะพบกล่องข้อความ (Checkbox) ให้คลิกเลือกเฉพาะ protocols HTTP เท่านั้น• คลิกปุ่ม OK• ทดลองใหม่อีกครั้งโดย คลิกเมนู Files –> Open Url พิมพ์ mms://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp และ กดปุ่ม OK
• หมายเหตุ: nnnn คือ ชื่อสถานีของท่าน , xxx คือหมายเลข IP, pppp คือ หมายเลข Port ซึ่งท่านจะได้รับหลังจากสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s