Ftp คืออะไร ?

FTP คืออะไร ?
File Transfer Protocal : FTP
FTP คือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ FTP หมายถึง การดาวน์โหลด หรือย้ายไฟล์ในระบบอินเตอร์เน็ตมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกันก็สามารถนำไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลโดยผ่านโปรแกรม FTP สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้หลายประเภทแล้วแต่ว่าผู้ใช้จะต้องการใช้งานไฟล์ประเภทใด จุดเด่นสามารถนำไปใช้รวมกับระบบการการทำเว็บไซต์ , เป็นช่องทางเก็บหรือส่งข้อมูลหาลูกค้าหรือภายในองค์กรได้ ที่ webmaster ใช้ นั่นคือ การ ftp อัพไฟล์ ขึ้นโฮส (host)
เอฟทีพี (FTP) ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า File Transfer Protocal : FTP หมายถึง การดึงไฟล์จากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือของผู้ใช้คนอื่น โดยปกติการดึงไฟล์จากอินเทอร์เน็ต เราจะต้องติดต่อไปยังผู้ให้บริการ ซึ่งเรียกว่า เอฟทีพีไซต์ (FTP Site) เอฟทีพีไซต์ที่สำคัญในอดีตจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล หรือมหาวิทยาลัย

FTP เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ upload/download หรือดูโครงสร้างของไฟล์และ directory ใน Server

เอฟทีพีมีอยู่ 2 ประเภท
FTP ประเภท ที่ 1 คือ ไพรเวทเอฟทีพี (Private FTP) หรือเอฟทีพีเฉพาะกลุ่ม นิยมใช้ตามสถานศึกษาและภายในบริษัท ผู้ใช้บริการจะต้องมีรหัสผ่านเฉพาะจึงจะใช้งานได้
FTP ประเภทที่2 คือ อะโนนีมัสเอฟทีพี (Anonymous FTP) เป็นเอฟทีพีสาธารณะให้บริการดึงไฟล์ฟรีโดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน เราสามารถติดต่อเว็บไซต์เหล่านี้ได้โดยผ่านเว็บเบราเซอร์ ซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์สาธารณะมีอยู่เป็นจำนวนมาก การใช้เอฟทีพีมีจุดมุ่งหมายหลักก็คือ การนำเอาไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน ข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นข้อมูลตัวหนังสือ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือโปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะโปรแกรมใหม่ๆ ที่บริษัทต่างๆ คิดค้นขึ้นมาและต้องการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคนใดที่สนใจก็สามารถใช้เอฟทีพีดึงเอาโปรแกรมเหล่านั้นมาใช้งานได้

ประเภทของแฟ้มข้อมูล ไฟล์ที่เราสามารถดึงมาใช้งานได้นั้น แบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้

– ไฟล์ข้อความ (Text File) เป็นไฟล์ที่แพร่หลายมากที่สุดในอินเทอร์เน็ต โดยจะบรรจุข้อความตัวอักษรภาษาต่างๆ เช่น ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน และอื่นๆ เป็นต้น ปัจจุบันเวิลด์ไวด์เว็บนิยมใช้ไฟล์ข้อความมาก เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อีเมล์ เป็นต้น การสังเกตไฟล์ข้อความดูได้จากนามสกุล คือ .txt , .doc , .html เป็นต้น การดึงไฟล์ข้อความจากอินเทอร์เน็ตทำได้ง่าย ใช้เวลาน้อย เพราะมีขนาดไม่ใหญ่มาก
– ไฟล์ภาพ (Graphics) เป็นภาพประกอบบนเว็บเพจ นิยมใช้กันมากรองจากไฟล์ข้อความ โดยปกติไฟล์ภาพจะมีขนาดใหญ่ การดึงไฟล์จึงต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ตัวอย่างไฟล์สังเกตได้จากนามสกุลไฟล์ เช่น .bmp , .jpg , .gif เป็นต้น
– ไฟล์เสียง ไฟล์เสียงได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะไฟล์เสียงจาก real Audio ที่ให้เสียงต่อเนื่องเหมืนฟังรายการเพลงจากวิทยุทั่วไป และไฟล์ประเภท Mp3 ซึ่งเป็นเพลงต่างๆ ทั้งภาาาไทยและภาษาอังกฤษ ไฟล์เสียงที่นิยมใช้ประกอบในหน้าเว็บเพจ ตัวอย่างไฟล์เสียง เช่น .au , .ra , .ram , .wav เป็นต้น
– ไฟล์เสียง ไฟล์เสียงได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะไฟล์เสียงจาก real Audio ที่ให้เสียงต่อเนื่องเหมืนฟังรายการเพลงจากวิทยุทั่วไป และไฟล์ประเภท Mp3 ซึ่งเป็นเพลงต่างๆ ทั้งภาาาไทยและภาษาอังกฤษ ไฟล์เสียงที่นิยมใช้ประกอบในหน้าเว็บเพจ ตัวอย่างไฟล์เสียง เช่น .au , .ra , .ram , .wav เป็นต้น
– ไฟล์เสียง ไฟล์เสียงได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะไฟล์เสียงจาก real Audio ที่ให้เสียงต่อเนื่องเหมืนฟังรายการเพลงจากวิทยุทั่วไป และไฟล์ประเภท Mp3 ซึ่งเป็นเพลงต่างๆ ทั้งภาาาไทยและภาษาอังกฤษ ไฟล์เสียงที่นิยมใช้ประกอบในหน้าเว็บเพจ ตัวอย่างไฟล์เสียง เช่น .au , .ra , .ram , .wav เป็นต้น

สรุป สั้น ว่า FTP คืออะไร
FTP คือ
FTP เป็นการ upload/download หรือดูโครงสร้างของไฟล์และ directory ใน Server

FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocal เป็น Protocal ที่ใช้ ในการส่งไฟส์ เป็นบริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย โดย ใช้ในการส่งข้อมูลจากเครื่องลูกไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล จากเครื่องแม่ข่าย มาไว้ที่เครื่องลูก การใช้บริการ FTP สามารถทำได้ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิก FTP Server และบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก โดยสามารถเข้าไปใช้บริการได้ (บางประเภท) ในนาม anonymous ปัจจุบันการใช้บริการ FTP สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบ Text Mode ผ่าน Unix ด้วยคำสั่ง get, put หรือ Graphics Mode ผ่าน Microsoft Windows เช่น การใช้โปรแกรม WinFTP Light, CuteFTP และ ของฟรี FTP Open Source ที่ใช้กันบ่อย Filezilla

การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ FTP หมายถึง การดาวน์โหลด หรือย้ายไฟล์ในระบบอินเตอร์เน็ตมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกันก็สามารถนำไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลโดยผ่านโปรแกรม FTP สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้หลายประเภทแล้วแต่ว่าผู้ใช้จะต้องการใช้งานไฟล์ประเภทใด จุดเด่นสามารถนำไปใช้รวมกับระบบการการทำเว็บไซต์ , เป็นช่องทางเก็บหรือส่งข้อมูลหาลูกค้าหรือภายในองค์กรได้

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s