Computer security คืออะไร

รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เป็นสาขางานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ณ วันที่นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย วัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์รวมถึงการปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินจากการโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์และได้รับความเสียหายในขณะที่ให้ข้อมูลและคุณสมบัติที่จะยังสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ในระยะยาวของระบบหมายถึงกระบวนการรวบรวมกลไกการโดยที่นำข้อมูลที่สำคัญและบริการที่ได้รับการป้องกันจากสิ่งการแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจและเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนตามลำดับ กลยุทธ์และวิธีการการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์มักจะแตกต่างจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่อื่น ๆ เนื่องจากวัตถุประสงค์ค่อนข้างเข้าใจยากของการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทางคอมพิวเตอร์แทนการทำให้พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ต้องการปลอดถัยขึ้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s