คำสั่ง Linux Redhat and Linux Fedora เบื้องต้น

คำสั่ง Linux Radhat and Linux Fedora เบื้องต้น

ls : : : แสดงรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบัน หรือห้องอื่น ๆ ที่ต้องการ
chmod : : : เปลี่ยนสถานะของแฟ้มเช่น Read Write eXecute
man : : : แสดงรายละเอียดของคำสั่ง (Manual)
mkdir, rmdir, cd : : : คำสั่งเกี่ยวกับ Directory หรือ Folder เพื่อสร้าง หรือลบ
pico : : : editor ยอดฮิตใน Linux ที่ต้องมากับ Pine เป็น Text mode ที่ใช้ง่ายที่สุด
emacs : : : editor ยอดฮิตใน Linux ใช้ยากกว่า pico นิดหน่อย
vi : : : editor ยอดฮิตใน Linux ที่ใช้ยากที่สุด
id, finger, who, w : : : โปรแกรมตรวจสอบ username ของตนเอง
cat : : : แสดงข้อมูลในแฟ้มเหมือนคำสั่ง type ในระบบ DOS
ifconfig : : : ดู IP หรือเพิ่ม IP เข้าไปใน linux server
netstat : : : แสดงสถานะของเครือข่าย
ervicse : : : แสดงสถานะโปรแกรมที่เปิดให้บริการ
xinetd : : : แสดงบริการที่เปิดใต้โปรแกรม xinetd
whereis : : : ค้นหาแฟ้มที่ต้องการว่าอยู่ที่ห้องใด
cp, rm, mv : : : จัดการแฟ้มเช่น คัดลอก ลบ และย้าย
ping : : : ตรวจสอบ ip และการเชื่อมต่อ internet
env : : : แสดงค่า environment ปัจจุบัน
lynx : : : Text browser ที่ใช้งานง่าย ใช้ดู source หรือ download ได้
nslookup : : : แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ name server จาก ip หรือ domain name
tail : : : แสดงส่วนท้ายของแฟ้มที่มีขนาดใหญ่ ต้องข้ามกับ cat ที่ดูตั้งแต่เริ่มแฟ้ม
telnet : : : ใช้ติดต่อเข้า server ต่าง ๆ ตาม port ที่ต้องการ

http://www.thaiall.com/isinthai/index.php?q=0702
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s