วิธีใช้งาน Google + (Google Plus)

ทุกวันนี้ Social Network ได้มีบทบาทต่อชีวิตคนเราอยู่เกือบทั้งโลกเช่น Facebook และ Twitter จึงสามารถกระจายข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกัน

วันนี้เรานำวิธีการใช้งาน Google Plus ซึ่งเป็น Social Network ตัวใหม่ที่ออกมาให้คนใช้งานได้อย่างเต็มที่ครับ

 ภาษาอังกฤษ (English)

ภาษาไทย (Thai)